+91 80 2244 4033 ksccsfltd@gmail.com

Karnataka State Co-Op Credit Societies Federation Ltd.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಪತ್ತಿನ ಸಂಘಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ

ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ : ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ, ಮೈಸೂರು & ತುಮಕೂರು

ದಿನಾಂಕ 02/02/2017 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಭಾಂಗಣ (ಛೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್) ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಕಲಬುರ್ಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಉಧ್ಘಾಟಾನ ಸಮಾರಂಭ
ದಿನಾಂಕ 02/02/2017 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಭಾಂಗಣ (ಛೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್) ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಕಲಬುರ್ಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಸನ್ನದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು, ಸಾಗರ ರವರು ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ವೃತ್ತಿ ತೆರಿಗೆ, ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ) ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸನಿಡುತ್ತಿರುವುದು
ದಿನಾಂಕ 10/02/2017 ರಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್‍ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾಂಗ್‍ವೇಜಸ್ (ಬಿ.ಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು ) ಹುಣಸೂರು ರಸ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಉಧ್ಘಾಟಾನ ಸಮಾರಂಭ
ದಿನಾಂಕ 10/02/2017 ರಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್‍ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾಂಗ್‍ವೇಜಸ್ (ಬಿ.ಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು ) ಹುಣಸೂರು ರಸ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಉಧ್ಘಾಟಾನ ಸಮಾರಂಭ
ದಿನಾಂಕ 10/02/2017 ರಂದು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಫಾರ್ಮಾಸಿ ಕಾಲೇಜು ಸಭಾಂಗಣ. ಶ್ರೀಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಬಡಾವಣೆ. ಡಾ|| ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಬಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಉಧ್ಘಾಟಾನ ಸಮಾರಂಭ
Back To Top